Ikšķiles ilgtermiņa attīstības stratēģija – iesaisties, aizpildot anketu

Šobrīd Ikšķiles novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes ietvaros notiek tematisko grupu sanāksmes. Sanāksmēs ir aicināti piedalīties gan pašvaldības, gan iedzīvotāju, gan darba devēju pārstāvji.

Līdz šim notikušas vairākas sanāksmes. Šo sanāksmju laikā ir analizēta esošā situācija un noteiktas galvenās attīstības tendences. Tāpat ir noteiktas attīstības tendenču galvenās kopsakarības. Jūnijā ir plānotas vēl divas sanāksmes, lai tajās diskutētu par svarīgākajām rīcībām, un sagatavotu priekšlikumus attīstības programmai .

Kopumā darbs noris veiksmīgi, un jau šobrīd sanāksmju gaitā iezīmējas novada attīstības stratēģija ilgtermiņā.

Kāda ir situācija sanāksmju dalībnieku vērtējumā?

Novada ekonomiskās attīstības tendence šobrīd vērtējama kā drīzāk negatīva, un tas ir lielā mērā izskaidrojams ar šā brīža vispārējo ekonomisko situāciju Latvijā. Tomēr, vērtējot attīstību pēdējās desmitgades laikā, pozitīvas tendences iezīmējas saistībā ar darbspējīgo iedzīvotāju skaita pieaugumu, inovācijām un darba ražīguma pieaugumu.

Arī vides un pilsētvides jomā attīstība pēdējās desmitgades laikā nav iepriecinoša, lai gan vērojami nozīmīgi uzlabojumi saistībā ar vides rādītāju uzlabošanos, tomēr pēdējo gadu laikā izpletusies apbūve , līdz ar to novadā lielā mērā tiek zaudēta tradicionālā lauku ainava. Tajā pašā laikā samazinās publiskā telpa, piemēram, samazinoties rekreācijas zonai, tomēr vienlaicīgi novērojami publiskās infrastruktūras uzlabojumi, kas palielina dzīves telpas kvalitāti novadā.

Savukārt ikšķiliešu sabiedriskā aktivitāte un iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā pieaug, kas ir vērtējams atzinīgi. Arī iedzīvotāju labklājības līmenis ir pieaudzis, pieaug dzīves kvalitāte. Dažādu pieejamo pakalpojumu skaits un apjoms novadā ir pieaudzis pēdējās desmitgades laikā.

Kādā novadā dzīvos nākamās paaudzes?

Sanāksmju dalībnieku vērtējumā Ikšķiles novadam un Ikšķiles pilsētai ir jābūt labklājības novadam, kurš nodrošina kvalitatīvu dzīves telpu un atpūtas iespējas gan iedzīvotājiem, gan novada viesiem. Darbavietas? Tās drīzāk būs Rīgā un Ogrē, ikšķilieši nevēlas lielu ražošanu novadā, jo īpaši pilsētā. Tomēr novadā varētu tikt paredzētas industriālās attīstības zona. Ko tas nozīmē ilgtermiņā? Uzsvars būs jāliek uz satiksmes infrastruktūru un sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un teicamu darbavietas sasniedzamību no dzīvesvietas. Novadā jāattīsta izglītības iestādes, sociālie pakalpojumi, komunālā infrastruktūra, jāveicina kultūras, atpūtas un izklaides dažādība. Jo, citējot sanāksmju dalībniekus, “mēs gribam dzīvot zaļi tiešā un pārnestā nozīmē”. Tātad mēs vēlamies dzīvot zaļā novadā, kur iedzīvotājiem ir augsta dzīves kvalitāte un labklājības līmenis.

Ko darīt, lai Ikšķilē dzīve būtu tāda, kādu to vēlamies?

Tieši par to tiks diskutēts nākamajā sanāksmē. Sanāksmju dalībnieki ir aicināti iesniegt konkrētus priekšlikumus un redzējumu par lieliem un maziem darbiem, kas jādara, lai dzīves kvalitāte novadā kļūtu labāka.

Tāpat aicinām izteikties ikvienu iedzīvotāju un sniegt savu redzējumu, savus priekšlikumus, kas būtu jādara. Pielikumā anketa priekšlikumiem: Anketa 

Lūdzam to sūtīt uz e-pastu: info@ac-konsultacijas.lv līdz 2010.gada 15.jūnijam. Jūsu priekšlikumi tiks apkopoti un apspriesti nākamo sanāksmju laikā. Priecāsimies par Jūsu līdzdarbošanos Ikšķiles novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas sagatavošanā!

Artūrs Caune,
SIA “AC Konsultācijas”
Valdes loceklis,
Konsultants

Pārpublicēts no www.ikskile.lv

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: