Ekoloģijas dienas Ikšķiles vidusskolā

Skatāmies filmasIkšķiles vidusskolēniem projekta “Zaļās filmas un spēle Mobility” ietvaros veiksmīgi novadītas “Ekoloģijas dienas” – pasākumu komplekss vienas dienas garumā par zaļā dzīvesveida tematiku. Ar filmām, spēlēm, praktiskiem uzdevumiem un lekcijām jaunieši tika aicināti aizdomāties par globālajām problēmām un savu lomu to risināšanā.

Dienas sākumā skolēni klausījās teorijas lekciju par tādām tēmām kā ilgtspējīga attīstība, ekoloģiskā pēda, klimata pārmaiņas un resursu izsīkšana. Lekciju otrajā daļā tika runāts par to, kā mūsu dzīvesveids tieši ietekmē šos globālos procesus. Sīkāk apskatītas tika trīs galvenās jomas – pārtika, mājokļi un transports. 10. klasei saistoša likās pasīvo māju koncepcija, taču 11. klase aktīvi diskutēja par veģetārisma nozīmi un aktualitāti.  Pēc tam sekoja īsfilmas “Stāsts par lietām” skatīšanās un diskusija par zaļo patēriņu.

Viens no galvenajiem dienas pasākumiem bija spēles “Mobility” spēlēšana. Spēle paredzēta, lai saistošā veidā rosinātu domāt par transporta  nozīmi mūsu modernajā dzīvesveidā un to, kā mūsu individuālie pārvietošanās paradumi tieši ietekmē klimata pārmaiņas. Spēles mērķis ir likt skolēniem apjaust, ka, apzināti mainot savus ikdienas paradumus, ikviens var samazināt siltumnīcefekta gāzu izmešus 5 – 10 reizes. Klases kolektīvs tika sadalīts divās grupās, jo spēli vienlaicīgi nav vēlams spēlēt vairāk nekā 12 dalībniekiem.

Spēle Mobility„Mobility” (no angļu val. kustīgums / pārvietošanās) ir izglītojoša spēle, kas ļauj rast radošus un videi draudzīgus risinājumus ikdienas transporta jautājumiem. Spēlētāji strādāja komandās, lai izdomātu vislabākos pārvietošanās veidus ar zemākajām CO2 emisijām konkrētām dzīves situācijām, kas ir vienādas abām komandām. Situācijas apstākļus izdomāja paši dalībnieki, pielāgojot tos Ikšķiles apstākļiem. Uzvarēja tās komandas, kas sasniedza labus rezultātus CO2 emisiju jomā, kas bija precīzas aprēķinos, ievēroja iepriekš definētos apstākļus, bija reālistiskas un tajā pašā laikā pietiekoši radošas risinājumu ziņā. Daļa skolēnu tika arī pie Ikšķiles novada pašvaldības dāvātiem suvenīriem.

Kamēr puse klases spēlēja spēli, tikmēr otra puse skatījās slaveno vides filmu “Muļķu laikmets”. Kopumā „Ekoloģijas dienas” ietvaros 60 vidusskolēni atraktīvā veidā guva papildus zināšanas šādos mācību priekšmetos: angļu valoda, ģeogrāfija, ekonomika, fizika un ķīmija.

Dienas gaitā skolēni nonāca pie vairākiem būtiskiem secinājumiem, kā arī priekšlikumiem Ikšķiles turpmākai attīstībai. Galvenokārt izskanēja, ka Ikšķilē jāsamazina autotransporta izmantošana, bet jāveicina velosipēdu lietošana, radot atbilstošu infrastruktūru un pat velosipēdu nomas punktus. Savukārt apbūves jautājumā skolēni iesaka veicināt pasīvo māju būvniecību un saules kolektoru / bateriju uzstādīšanu, tai skaitā uz sabiedriskajām ēkām – skolas un domes. Vietējai enerģijas ieguvei skolēni vēlētos redzēt vēja elektrostacijas. Kā vienmēr minēta tika arī atkritumu šķirošanas problēma.

Pasākumu organizēja Ikšķiles pārmaiņu pilsētas iniciatīva sadarbībā ar Ikšķiles novada pašvaldību un Britu padomi.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: