Kopienu attīstības darba grupa „Kopienu vērtības” aicina domubiedrus

IMG_5006Kopienu attīstības darba grupa veic nekomerciālu projektu –

Kopienu vērtības”

(liekot uzsvaru uz kopienu ilgtspējību).

Projekta forma iecerēta kā brīvas formas dažādu avotu pētījums un brīvprātīgo autoru rakstu krājums ar nolūku plaša loka lasītājiem atvieglināt rast atbildes uz jautājumiem:

 • KĀPĒC (mūsu sabiedrība morāli un materiāli degradējas)?

 • KĀDAS(vērtības tiek reklamētas)?

 • KAS (ir vērtības, kas veicina sabiedrības un tās locekļu garīgu un materiālu ilgtspējību)?

 • KURAS (vērtības var saliedēt ilgtspējīgu kopienu locekļus)?

 • KĀ (uzsākt ceļu uz ilgtspējību)?

Ja jums ir pieejami avoti, kas koncentrēti sniedz atbildes uz šiem jautājumiem, vai ir savas domas, lūdzam tās atsūtīt uz elektronisko adresi: values@inbox.lv, vai iesniegt jums ērtā veidā. Mūsu projekta gadījumā ir svarīga argumentācija, fakti, piemēri, bet nav tik svarīgas konkrētas personālijas, kas šo projektu veidos, (t.i. ja autors nevēlas publicitāti, laipni lūdzam piedāvāt pseidonīmus). Rakstos lūdzam norādīt publiski pieejamos autorus un saites. Mēs rēķināsimies ar viedokļu dažādību. Darba grupa patur tiesības saīsināt iesūtītos rakstus, kā arī tajos ievietot izdalītus komentārus. Nekāda veida ekstrēmisma propagandēšana projektā netiks ietverta. Pētījums tiks publicēts tīklā, varbūt arī iespiests un tulkots. Privāta izdevīguma gūšana nav paredzēta.

Informācijai. Š.g. janvāra mēnesī Rīgā notika Kopienu Ekonomikas forums, kā iniciators bija Ikšķiles Pārmaiņu iniciatīva. Forumā ar savu pieredzi dalījās kolēģi, kam ir pozitīva pieredze kopienu veidošanā. Viens no foruma mērķiem – modelēt ilgtspējīgas pašpietiekamas kopienas, kuru darbība un attīstība būtu relatīvi stabila arī mainīgas labvēlības apstākļos. Foruma dalībnieki vienojās par dažu projektu izstrādi, kas veicinātu jaunu kopienu rašanos un esošo kopienu attīstību.

Projektu pases dažādos formātos vari skatīt šeit!
Bilžu galeriju no foruma vari skatīt šeit!
Foruma ievadprezentāciju vari skatīt šeit!
Pārējās prezentācijas vari skatīt un komentēt šeit!
Ē. Čodera prezentācijas video vari skatīt YouTube šeit!

Pielikumā pētījuma struktūras priekšlikums.

Patiesā cieņā:

darba grupa.

Rīgā, 2014. gada 10. februārī.

KV/100214, pielikums.

Kopienu vērtības. Projekta satura priekšlikums.

 1. Ievads – neitrāli formulēt kopienu kā sociālu saskarsmes formu un to potenciālo nozīmi sabiedrības attīstības ilgtspējai. Pieskarties vērtību jēdzienam šī konteksta gaismā. ES noformulētās vērtības, kas sasaucas ar tēmu.

 2. Definēt jēdzienus no šī projekta aspekta – tauta, kopiena, vērtība, ilgtspējība, ……

 3. Izvērst jēdzienu „Vērtības”, no ilgtspējas viedokļa, dažādiem mērogiem – globāli, starptautiski, reģionāli, valstiski, etniski, kopienu, uzņēmumu, ģimeņu, indivīdu līmenī. Vērtību modeļi (piem: Maslova piramīda), to iespējamā atsauce uz kopienām.

 4. Vēstures apskats – kopienu vērtību vēsture, dažādu tautu pieredze. Izdalīt Latviešu tradicionālās vērtības kā vietējo vērtību avotu. Garīgās vērtības. Vērtību maiņa laika gaitā – dabiskā un mākslīgi ietekmētā. Objektīvisma labad vajadzētu pieminēt arī dažādu vēsturisko kopienu vērtību antagonismu utt. (piem: Indiāņu ciltis – baltie) Secinājumu sadaļa par vērtību skalas nozīmīgumu kopienu ilgtspējā.

 5. Ieskats mūsdienu globalizācijas vērtībās – ilgtspējību veicinošajās un ilgtspēju mazinošajās. (Vēlams vairāk faktus, mazāk subjektīvisma).

 6. Apzināt cēloņus kopienu atdzimšanai modernajā pasaulē.

 7. Noformulēt dažādus kopienu un to atbilstošo vērtību veidus, pieminot publicētus piemērus. Izvirzīt hipotētiskus piemērus varbūtējiem kopienu un to vērtību modeļiem.

 8. Izvērst sarakstu ar moderno kopienu vērtībām ar to analīzi. Veikt aptaujas.

 9. Modelēt un apzināt moderno kopienu, to vērtību ilgtspējību. Apzināties tās stiprās un vājās puses no vērtību aspekta un varbūtējos ilgtspējības draudus.

 10. Secinājumu sadaļa. Atzīmēt starpību starp mainīgām, kopienu, tautu ilgtspēju neveicinošām vērtībām un tādām vērtībām, kas veicina ilgtspēju un pozitīvu attīstību. Sniegt ieteikumus.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: