IPI dokumenti

Prezentācija vidusskolēniem 1 – īsumā par ilgtspējīgu attīstību un ekoloģisko pēdu (LV)

Prezentācija vidusskolēniem 2 – par klimata pārmaiņām, resursu izsmelšanu, vides degradāciju, zaļajiem mājokļiem, zaļu ēšanu, zaļu pārvietošanos (LV + EN) partly in English about sustainable diet, housing and mobility

Urban sprawl – bilžu prezentācija bez teksta; photo slideshow without text

Ilgstspējīga attīstība – izvērstāk par ilgtspējīgu attīstību un tās 3 dimensijām: ekoloģiju, ekonomiku, sociālo sfēru (LV)

Vertikālā dobe – permakultūras metode – vertikālā dobe (LV)

PP semināram – pārmaiņu pilsētas prezentācija. Par naftas izsīkšanu, klimata pārmaiņām, pārmaiņu pilsētu modeli un IPPI. Slaidi latviski, paskaidrojumi angliski.  (LV + EN) Transition Town presentation about climate change, peak oil, transition town concept and Ikskile Transition Town Initiative. Slides in Latvian, notes in English.

Ecovillages in Latvia – presentation about ecovillage movement in Latvia. Prepared for trip to Findhorn 2009 (EN)

Straw Bale Houses in Latvia – presentation about straw bale houses in Latvia. Prepared for workshop in Estonia 2007 (EN)

Kas ir permakultūra – prezentācija par permakultūras koncepciju + piemēri (LV)

Ekociematu kustība – raksts par ekociematu kustību Latvijā un pasaulē (LV)

Zaļās iespējas Latvijai – raksts par ilgtspējīgas attīstības dimensijām un praktiskiem risinājumiem (LV)

ZPD ekociemats – zinātniski pētnieciskais darbs par ekociemata izveides ideju Ogres rajonā (LV)

Tautas Foruma bibliotēka – filmas latviski un angliski par visu saistībā ar ilgtspējīgu attīstību (LV)

HeinbergPublicAdelaide – presentation about peak oil and possible solutions (EN)

Case For Localization – presentation about peak oil and the importance of localization. Prepared by Community Solutions (EN)

NEXT GEN – Handbook about sustainable leadership, team working and group processes (EN)

Beyond You and MeSocial Key – Inspiration and Wisdom for Building Community (EN)

Gaian Economics Economic Key –  Living well within planetary limits (EN)

HOME – amazing movie about Earth`s history and ecological crisis today (EN)

Video lecture presented by Toby Hemenway. It tells about permaculture from the historical point of view, sustainable development and different stages of human development starting from hunter-gatherer society, horticulture society and finishing with modern agriculture (EN)

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: