Kāpēc vienmēr trūkst naudas?…

baKāpēc vienmēr trūkst naudas?…

Idejās , kā risināt sāpīgo jautājumu, dalīsies kooperatīvā sabiedrība MŪSU TĒVZEME un Allažu krāj-aizdevu sabiedrība

13.martā plkst.18.00

Ikšķiles Brīvajā skolā /vecā Elkšņu skola/
Pasākumu organizē Ikšķiles Pārmaiņu Iniciatīva