IPI iegūst oficiālo statusu

1. martā Ikšķiles pārmaiņu iniciatīva ir ieguvusi oficiālu pārmaiņu iniciatīvas statusu. Tādējādi IPI ir kļuvusi par pirmo oficiālo šāda veida iniciatīvu Baltijas valstīs, kā arī otro Baltijas jūras reģionā.

Ideja par pārmaiņu iniciatīvu radās tieši pirms gada, tāpēc šī statusa piešķiršanu var uzskatīt par jauku dāvanu gada jubilejā. Lai pieteiktos oficiālās iniciatīvas statusam, februārī mēs aizpildījām un nosūtījām īpašu anketu kustības vadības organizācijai Transition Network Lielbritānijā, kura ir atzinīgi novērtējusi mūsu darbu gada garumā. Paldies Inārai, kas uzņēmās anketas sagatavošanu un nosūtīšanu!

Ceram, ka šie panākumi dos papildus iedvesmu mums īstenot visus šajā gadā iecerētos zaļos projektus.