Iespēja sekot / pievienoties dažādiem eko-projektiem

Aizpildot šo vienkāršo un īso anketu, Tev ir iespēja sekot / pievienoties dažādām eko-iniciatīvām un projektiem. Jo īpaši, permakultūras (tai skaitā sēklu tematikas), ekociematu un eko-kopienu jomā… Ne tikai Latvijas mērogā, bet arī Baltijas mērogā.
Spied šeit, lai aizpildītu anketu!

1

IPI jūlija ziņu lapa

Sveiks, lasītāj!

Karstā un zaļā vasara turpinās – karsti šoreiz iet arī Lucavsalas ekokopienai, kuras eksistencei nepieciešams plašs sabiedrības atbalsts… Būsim aktīvi ne tikai apmeklējot pasākumus un smeļoties zināšanas, bet arī aktīvi atbalstot citam citu grūtībās!

<<< Pārmaiņu iniciatīvas >>>

1) Smiltenes ekokopiena > ģimeņu rallijs ar permakultūru
”Ģimeņu rallijs 2014 – Vērtību ceļš” ietvaros šogad bija iekļauts arī Smiltenes ekokopienas centrs – Lejas Varicēnu mājas. Dalībnieki tādējādi varēja smelties idejas par zaļu saimniekošanu un permakultūras eksperimentiem – kartupeļiem salmos un raķešu krāsni. Vairāk lasi šeit!

2) Lucavsalas ekokopiena > cīņa pret pārdošanu
Rīgas Dome 8. jūlija sēdē lēmusi par Lucavsalas dārzu teritorijas pārdošanu. Kā stāsta aculiecinieki: “Netika dota iespēja izteikties ne ģimenes dārziņu pārstāvei, ne kustības FREE RIGA vadītājam. Netika ņemti vērā opozīcijas deputātu ekonomiski pamatotie iebildumi un kompromisu varianti. Tika ignorēts uz piketu atnākušo un zāles balkonā sēdošo iedzīvotāju viedoklis. Naudas velniņš un brutāls spēks (balsu vairākums) ņēma virsroku pār veselo saprātu.” Tomēr Lucavsalas ekokopiena nav padevusies un ir apņēmības pilna cīnīties par dārziņu teritorijas saglabāšanu. Nepieciešams sabiedrības (Tavs!) atbalsts! Pilnu situācijas aprakstu un tālākās rīcības plānu lasi šeit!

3) Brīvā skola > darba piedāvājums pavāram
Ikšķiles Brīvā skola aicina darbā: “meklējam veģetārās pavārmākslas meistaru, esam sertificēti bio sabiedriskie ēdinātāji, esam aprīkoti ar ļoti skaistu un ērtu virtuvi un ar prieku rīkojam dažādus seminārus vecākiem un citiem interesentiem. Ikdienā barojam aptuveni 50 cilvēkus divas reizes dienā. Pavāra izglītība nav obligāta, galvenais būtu mīlestība savam darbam.” Papildus informācija šeit!

4) Pārmaiņu tīkla avīze
Transition Network jūlija avīze (angļu valodā) lasāma šeit!
Šoreiz par Transition Network stratēģiju turpmākajiem trīs gadiem, pārmaiņu kustības politisko ietekmi, kā arī REconomy projekta aktualitātēm.
_______________________________________________________________________________

<<< Permakultūra >>>

5) Permakultūras jeb ilgtspējīgas saimniekošanas festivāls “SOL-MI”
Festivāls “SOL-MI” norisināsies Daugavpils novada Ambeļu pagastā no 2. līdz 4. augustam. Tajā būs izglītojoši semināri par dažādiem interesantiem risinājumiem dārzkopībā kā arī praktiskas meistarklases seno un ekobūvniecības prasmju apgūšanai. Pasākums iecerēts kā satikšanās platforma kopienām un ģimenēm, kuras jau savās saimniecībās īsteno ilgtspējīgas saimniekošanas (t.sk.permakultūras) principus, lai savstarpēji iepazītos, dalītos pieredzē, zināšanās. Tāpat arī pasākums atvērts visiem tiem, kuri interesējas par saimniekošanas metodēm, kas piemērotas ģimenes saimniecībām laukos, mazdārziņiem pilsētās.
Festivāla laikā izglītojošus seminārus dārzkopībā vadīs:
– agroekoloģijas un permakultūras speciālists Mateo Macola no Itālijas;
– sēklu kolekcionārs un ekokustības aktīvists Jānis Puntulis iepazīstinās dalībniekus ar senajiem kultūraugiem un permakultūras elementiem senajās mājvietās.
– biedrības “Dabas draugu klubs” vadītāja Helēna Piziča aktualizēs jautājumus par veselīgu dzīvesveidu.
Pasākuma laikā notiks arī meistarklases ekobūvniecībā un permadārzkopībā:
– podnieka Ēvalda Vasiļevska vadībā notiks māla kleķa sienas veidošana;
– ekobūvniecības sadaļā varēs apgūt arī baļķu tēšanas prasmes, vārīt rudzu miltu krāsu, kas videi draudzīgā veidā aizsargā koksni.
– permadārzkopības prasmju apgūšanai dalībnieki mācīsies pagatavot bioloģiskus mēslojumus augsnes auglības uzlabošanai, veidot kompostu, tiks demonstrētas dažādas permdārzkopības tehnikas un biogāzes iegūšana mājas apstākļos.

Papildus informācija šeit!
Pieteikšanās līdz 30. jūlijam šeit!
______________________________________________________________________________

<<< Ekociemati >>>

6) Reportāža no GEN un NextGEN konferences
GEN (jeb Global Ecovillage Network) konference ir pasaules ekociematu kustības gada lielākais notikums, kad no visas pasaules sabrauc simtiem aktīvistu, lai smeltos iedvesmu, zināšanas un stiprinātu savstarpējo sadarbību. NextGEN ir GEN organizācijas jauniešu nodaļa, kas pulcē ekociematos ieinteresētos jauniešus pat līdz 35 gadu vecumam. Konference katru gadu notiek citā Eiropas valstī – kādā no ekociematiem, kas ir tehniski spējīgs uzņemt ap 400 viesu. Šoreiz tas bija viens no ievērojamākajiem Vācijas ekociematiem – ZEGG, kas atrodas Bad Belzig kūrort-pilsētiņā. Reportāžu lasi un bildes skati šeit!
______________________________________________________________________________

<<< Citi zaļie projekti un pasākumi >>>

7) he: par atkritumiem un sabiedriskajām kampaņām
“homo ecos:” sadarbībā ar biedrībām “Latvijas Zaļā kustība” un “Zaļā brīvība” ir izdevis vadlīnijas “Bez atkritumiem. Vadlīnijas nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai”, kurās atrodami gan fakti, gan praktiski padomi, kas saistīti ar atkritumu kā resursu efektīvu izmantošanu, kā arī ieteikumi efektīvu sabiedrisko kampaņu organizēšanai (noderēs ne tikai atkritumu jautājumā). Vadlīnijas lasi šeit!

8) Paraksties par Latviju bez ĢMO!

Paraksti iniciatīvu: Par ĢMO AUDZĒŠANU Latvijā izlemj pašvaldības un paši ĢMO ražotāji. Iniciatīva pieprasa pieņemt LIKUMU, kurš stingri reglamentē ĢMO audzēšanu Latvijā! ”Latvijas VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (!) 12.06.2014. Briselē deva ĢMO ražotājiem tiesības izlemt par ĢM kultūraugu audzēšanu Latvijā. Pieprasām pieņemt LIKUMU, kurš Latvijā atļauj audzēt tikai ne-ĢM kultūras, ievest un tirgot tikai ne-ĢM sēklas!” Papildus informācija šeit!

9) he: Pārtikas drošība
Ja ir interese par pārtiku, pārtikas drošības jautājumiem – iespēja izzināt vairāk un iesaistīties – 6. un 7. augustā FIAN pārstāve Britta Schweighöfer vadīs apmācību un diskusiju par pārtikas drošību. Papildus informācija šeit!

10) Projekts “Latvijas autentiskās mājas celtne”
Biedrība “Bioville” aicina visus interesentus piedalīties projektā “Latvijas autentiskās māju celtnes”, kura laikā tiks organizēts semināru cikls, kura ietvaros notiks meistardarbnīcas kārklu žogu pīšanā, dēlīšu jumta klāšanā un ēkas būvniecībā no salmiem un māliem. Visi, kuriem vēl nav zināšanas, prasmes vai iemaņas dabiskās mājas būvniecībā un kuriem ir vēlme to iemācīties un pielietot saimnieciskās zināšanas turpmāk savā dzīvē, tiek aicināti piedalīties projektā.
Salmu un mālu izmantošana tradicionālā būvniecībā

2.08.; 3.08.; 4.08.; 14.08.; 15.08. plkst.10.00
Festivāls “Natura Focus” – projekta rezultāta prezentācija 30.08.14.
Projektā plānots iesaistīt 30 dalībniekus. Festivālā 30.08. aicināti piedalīties visi interesenti.
Pieteikšanās un plašāka informācija pa e-pastu bioville.lv@gmail.com vai tālr. 2 9683227

11) he: ekspedīcija “Tepat aiz stūra 3”
Vai Tu zini, kas atrodas “tepat aiz stūra*”? Varbūt uzzinām to kopā? Nāc un piedalies Rīgas zaļo pērlīšu- videi draudzīgu veikalu, jaunu pastaigu un atpūtas vietu velo celiņu un novietņu, kā arī atkritumu šķirošanas vietu meklēšanā! 31. jūlijā aizraujošā ekspedīcijā dosimies Vecrīgas zaļo noslēpumu atklāšanā. Izstaigāsim vietas, kuras ikdienas steigā mums nesanāk izpētīt un iepazīt. Bet varbūt tieši mazajā, drūmajā šķērsieliņā atrodas kas ļoti vērtīgs? Dienas noslēgumā draugu un domubiedru lokā jautrā atmosfērā stāstīsim par saviem atradumiem – Rīgas zaļajām pērlītēm – un visi kopā izveidosim Rīgas zaļo karti! Papildus informācija un pieteikšanās šeit!

12) Latvija – bioloģiskās lauksaimniecības lielvalsts?

Mūsu lasītājs Inese iesaka LTV sižetu. ”Pieprasījums pēc dabiskas, nepiesārņotas pārtikas ir liels visā pasaulē. Bioloģiskajās saimniecībās produktus audzē, nelietojot pesticīdus, minerālmēslus, antibiotikas vai augšanas stimulatorus. Arī par Latvijā saražoto bioloģiskās lauksaimniecības produkciju interesi izrāda gan Amerikā, gan Eiropas valstīs, un sertificētu saimniecību skaits ar katru gadu pieaug. Bioloģiskās saimniecības veido 10% no Latvijā lauksaimniecībā izmantojamās zemes, ar ko esam 5.vietā starp ES valstīm.” Sižetu skati šeit!

Ar sveicieniem,

Artūrs
Biedrība “Ikšķiles pārmaiņu iniciatīva”
http://www.parmainupilseta.wordpress.lv

Filma par Rīgas mazdārziņiem

Aicinām noskatīties šo humorpilno īsfilmu par Rīgas mazdārziņiem – zaļajām, multifunkcionālajām un nozīmīgajām pilsētvides oāzēm – , kurām diemžēl nereti jāpiekāpjas pilsētas betonizācijas priekšā.

Mazdārziņi arvien lielāku cieņu gūst rietumeiropas valstīs, kur cilvēki gaida rindās uz dārziņiem. Lai gan daļa rīdzinieku ir pret mazdārziņiem pilsētās tur sastopamo problēmu dēļ (bezpajumtnieki), arvien vairāk jauniešu arī pie mums tiecas iegūt lietošanā savu zemes pleķīti, kas sniedz ne tikai atpūtu un izkustēšanos svaigā gaisā, bet arī gardu un veselīgu ražu. Ar šādu mērķi apvienojušies arī domubiedri, kas satikās Rīgas mazdārziņu forumā šī gada janvārī. Viņi plāno pavasarī sākt aktīvu darbošanos un savu iniciatīvu nosaukuši par Lucavsalas ekokopienu,